Hrvatski Crveni križ

Karlovac - standardi kvalitete socijalnih usluga

U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Karlovac, dana 12. 03. 2015. godine održana je edukacija na temu STANDARDI KVALITETE SOCIJALNIH USLUGA. Na edukaciji je sudjelovalo 40 predstavnika pružatelja institucionalnih i izvaninstitucionalnih usluga. Edukaciju su  provele predstavnice Ministarstva socijalne politike i mladih.

Stupanjem na snagu novog Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13 i 152/14) te donošenjem Pravilnika o standardima kvalitete socijalnih usluga (NN 143/14), uvođenje standarda kvalitete postalo je obavezno za sve pružatelje socijalnih usluga koji iste žele pružati u mreži.
Dana 26. veljače o.g. započeo je ciklus edukacija „Standardi kvalitete socijalnih usluga“ za pružatelje socijalnih usluga kojima osnivač nije Republika Hrvatska, a koji imaju sklopljen ugovor s Ministarstvom socijalne politike i mladih o pružanju socijalnih usluga u mreži.

Održane su edukacije u Samoboru i Zagrebu te će iste uslijediti u Karlovcu, Varaždinu i Križevcima. Uvođenje standarda, proces je koji će se odvijati postupno, a početna samoprocjena pružatelja usluga predstavlja jedan od prvih koraka. Stoga edukacije imaju za cilj upoznati predstavnike timova za kvalitetu sa Smjernicama za uvođenje standarda kvalitete kao i praktično ih uputiti u izradu Izvješća o prvoj samoprocjeni usklađenosti sa standardima kvalitete socijalnih usluga koje je potrebno izraditi u roku od tri mjeseca od dana edukacije.
 


Galerija

Adresar

Društvo Crvenog križa Bjelovarsko-bilogorske županije


Adresa: V. Nazora 13/1
Poštanski broj: 43 280
Ravnateljica: Melita Lozina
Telefon: 043 531 156
Fax: 043 531 156
E-mail: ckgaresnica@gmail.com
Gradovi i općine - više

Kontakti

Hrvatski Crveni križ,
Ulica Crvenog križa 14, P.P.93 10 001 Zagreb


Tel: +385 1 4655 814 ili +385 1 4655 813
Fax: +385 1 4655 365
E-mail: redcross@hck.hr
OIB: 72527253659

Pišite nam

© Hrvatski Crveni križ 2019. Sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Pošalji prijatelju