Hrvatski Crveni križ

Strategija 2020

Strategija 2020 koja je usvojena na Glavnoj skupštini Međunarodne federacije 2009. godine, potiče sva nacionalna društva da do 2020. godine učine više, rade bolje te ostvare promjene. Strategija 2020 ima tri strateška cilja i tri preduvjeta djelovanja za postizanje tih strateških ciljeva.

Ciljevi Strategije 2020
1. Spasiti živote, zaštititi osnovne uvjete za život i pridonijeti oporavku nakon katastrofa i kriznih situacija
2. Omogućiti zdraviji i sigurniji život
3. Promicati socijalno uključivanje i kulturu mira i nenasilja

Preduvjeti djelovanja za postizanje ciljeva Strategije 2020
1. Izgraditi snažna nacionalna društva Crvenog križa i Crvenog polumjeseca
2. Primjenom humanitarne diplomacije nastojati spriječiti i smanjivati vulnerabilnost u globaliziranom svijetu
3. Zajedno kroz Međunarodnu federaciju učinkovitije djelovati

 


Adresar

Društvo Crvenog križa Bjelovarsko-bilogorske županije


Adresa: V. Nazora 13/1
Poštanski broj: 43 280
Ravnateljica: Melita Lozina
Telefon: 043 531 156
Fax: 043 531 156
E-mail: ckgaresnica@gmail.com
Gradovi i općine - više

Kontakti

Hrvatski Crveni križ,
Ulica Crvenog križa 14, P.P.93 10 001 Zagreb


Tel: +385 1 4655 814 ili +385 1 4655 813
Fax: +385 1 4655 365
E-mail: redcross@hck.hr
OIB: 72527253659

Pišite nam

© Hrvatski Crveni križ 2019. Sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Pošalji prijatelju