Hrvatski Crveni križ

Socijalno uključivanje azilanata kroz stručno osposobljavanje – Životne vještine

U srijedu, 26.11.2015. godine održano je u okviru projekta "Socijalno uključivanje azilanata kroz stručno osposobljavanje – Životne vještine" prvo Pravno savjetovanja za azilante. Aktivnost se održala u prostorijama Hrvatskog Crvenog križa u Integracijskoj kući. U sklopu ove aktivnosti azilanti su imali mogućnost koristiti  uslugu pravnog savjetovanja  vezana uz azil projektnih partnera, Hrvatskog pravnog centra. Održavanje ove aktivnosti predviđeno je redovito jednom mjesečno za vrijeme trajanja projekta. Odaziv korisnika  bio je izuzetno pozitivan.
Pored aktivnosti pravnog savjetovanja, Hrvatski Crveni križ održao je 18. studenog  2015. godine prvi koordinacijski sastanak projektnih partnera i suradnika. Cilj aktivnosti bila je uspostava projektnog tima te usvajanje plana djelovanja za prvo tromjesečje.

Hrvatski Crveni križ započeo je 1.10.2015. godine s provedbom ovog projekta. Projekt je financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih sa 150.000 kuna financijske potpore sukladno Pozivu Ministarstva socijalne politike i mladih za prijavu projekata usmjerenih borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2015. godinu.

Projektni partneri su Pučko otvoreno učilište Zagreb, Hrvatski pravni centar te Centar za socijalnu skrb Kutina, a u svojstvu suradnika djeluje Centar za socijalnu skrb Zagreb.

Projekt uključuje razvoj inovativnih socijalnih usluga i pristupu stručnom osposobljavanju za osobe pod međunarodnom zaštitom u Republici Hrvatskoj, čime se doprinosi razvoju kompetencija i kvalifikacija prilagođenih tržištu rada te socijalnom uključivanju.
Nadalje kroz razvoj organizirane inovativne socijalne usluge, učenja životnih vještina, stvaranjem novog partnerstva, uvođenjem inovativnih aktivnosti i metoda edukacija, pravne pomoći te aktivacijom i osposobljavanjem volontera u pružanju podrške kod procesa integracije i stručnog osposobljavanja, osiguravamo uspostavu koordinirane potpore socijalno osjetljivim skupinama.

 


Galerija

Adresar

Društvo Crvenog križa Bjelovarsko-bilogorske županije


Adresa: V. Nazora 13/1
Poštanski broj: 43 280
Ravnateljica: Melita Lozina
Telefon: 043 531 156
Fax: 043 531 156
E-mail: ckgaresnica@gmail.com
Gradovi i općine - više

Kontakti

Hrvatski Crveni križ,
Ulica Crvenog križa 14, P.P.93 10 001 Zagreb


Tel: +385 1 4655 814
Fax: +385 1 4655 365
E-mail: redcross@hck.hr
OIB: 72527253659

Pišite nam

© Hrvatski Crveni križ 2020. Sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Pošalji prijatelju