Hrvatski Crveni križ

Donirajte

  • pozivom na donacijski broj 060 90 11 (cijena 6,25 kuna po pozivu; PDV uključen)
    Donatorski telefon je aktiviran 24 sata dnevno i putem njega građani mogu donirati novčana sredstva za programe Crvenog križa. Prema potrebi telefon aktiviramo za apele i akcije pomoći stradalima u elementarnim i drugim nepogodama i nesrećama u zemlji i svijetu.

Zakonom o porezu na dobit propisano je da se u rashode poreznog razdoblja priznaju i darovanja u naravi ili novcu doznačeni na žiro-račun u humanitarne svrhe. Porezno priznatim rashodom smatraju se sva davanja u novcu ili naravi do visine 2% od ostvarenih prihoda u prethodnoj godini. 

  • kasice Hrvatskog Crvenog križa                                                                                      

                     

Kasice Hrvatskog Crvenog križa nalaze se u poslovnicama partnera Hrvatskog Crvenog križa, a to su: FINA, Hrvatska poštanska banka, Privredna banka Zagreb, Zagrebačka banka d.d., Banka kovanica d.d., Partner banka d.d., KFC i Zračna luka Pleso (ukupno 183 kasice u 137 poslovnica). Prikupljena sredstva koriste se za potporu socijalnih programa Hrvatskog Crvenog križa.
Prema izvješćima pristiglima s terena, 76 društava HCK provodi prikupljanje sredstava na ovaj način, a ukupno je postavljeno 537 kasica.

 


Adresar

Društvo Crvenog križa Bjelovarsko-bilogorske županije


Adresa: V. Nazora 13/1
Poštanski broj: 43 280
Ravnateljica: Melita Lozina
Telefon: 043 531 156
Fax: 043 531 156
E-mail: ckgaresnica@gmail.com
Gradovi i općine - više

Kontakti

Hrvatski Crveni križ,
Ulica Crvenog križa 14, P.P.93 10 001 Zagreb


Tel: +385 1 4655 814
Fax: +385 1 4655 365
E-mail: redcross@hck.hr
OIB: 72527253659

Pišite nam

© Hrvatski Crveni križ 2020. Sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Pošalji prijatelju