STEP - Integracija žrtava trgovanja ljudima proaktivnom identifikacijom i zaštitom

Dana 29. svibnja 2017. održan je inicijalni sastanak projekta STEP na kojem su sudjelovale predstavnice Hrvatskog Crvenog križa, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, Hrvatskog pravnog cetra te Centra za žene žrtve rata ROSA kao članice PETRA mreže.

STEP je dvogodišnji transnacionalni projekt čiji je nositelj Britanski Crveni križ, a koji se provodi  u suradnji sa Hrvatskim Crvenim križem, Nizozemskim Crvenim križem, organizacijama The Poppy project i France terre d’ Asile te uz podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Projekt sufinancira Fond Europske Unije za azil, migraciju i integraciju (AMIF).
Projekt je nastao u kontekstu izbjegličke krize u kojoj se brojne zemlje Europske Unije suočavaju sa sve većim priljevom osoba koje traže sigurnost i zaštitu, a na svom putu izložene su rizicima iskorištavanja i zlostavljanja. Osnovni cilj projekta jest osigurati usklađeni pristup identifikaciji, zaštiti i integraciji potecijalnih i identificiranih žrtava trgovanja ljudima širom Europske Unije provođenjem različitih aktivnosti na nacionalnoj i međunarodnoj razini od kojih su najznačajnije: 

Na inicijalnom sastanku predstavljene su projektne aktivnosti, dogovoren je daljnji tijek projekta, uloge i odgovornosti pridruženog partnera i suradnika te su razrađene početne aktivnosti i njihovo vrijeme provedbe.


 

Galerija: