Pomoć i zaštita žrtava trgovanja ljudima – Priručnik za pomagače

U okviru projekta «PROTECT - Ljudi u riziku od trgovanja ljudima u Europi»  izdan je priručnik ''Pomoć i zaštita žrtava trgovanja ljudima – Priručnik za pomagače'', prvi takav vodič koji daje praktične smjernice o pružanju prvih oblika pomoći koje mogu olakšati, ali i unaprijediti skrb za žrtve trgovanja ljudima. Namijenjen je članovima mobilnih timova koji vode inicijalni razgovor te pružaju prve oblike pomoći i zaštite, djelatnicima Hrvatskog Crvenog križa koji rade s korisnicima, organizacijama i nadležnim institucijama koje pružaju informacije o pomoći i zaštiti žrtava trgovanja ljudima te svim osobama koje bi profesionalno mogle doći u kontakt s osobama koje su bile iskorištavane. Njegova primarna namjena je pružiti članovima mobilnog tima, socijalnim radnicima i zdravstvenim djelatnicima osnovne smjernice za vođenje razgovora te osiguravanja prvih oblika pomoći i zaštite.

Vodič se sastoji od šest zasebnih poglavlja koja daju jasne upute o tome kako razgovarati s osobama, kako prepoznati njihove potrebe te na koji način na njih učinkovito odgovoriti. U pružanju odgovarajućeg odgovora na potrebe, koje osobe imaju nakon iskustva trgovanja ljudima, važna je koordinirana suradnja brojnih institucija i organizacija koje pružaju različite oblike pomoći i zaštite. Stoga je ovaj vodič napravljen tako da bude multidisciplinarno primjenjiv te da može naći svoju primjenu u praksi. Zbog povećanog broja identificiranih žrtava trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj, raste potreba za edukativnim materijalima koji daju temeljna znanja i smjernice o pružanju pomoći i zaštite. Također, postoji i potreba za edukacijama koje bi pružile specifična znanja i vještine osobama koje pružaju direktnu pomoć i zaštitu. Ovaj vodič može poslužiti kao izvor na kojem će se temeljiti buduće edukacije.

Priručnik je dostupan u tiskanom i on-line izdanju.

Iz recenzija:

''Recenzirani materijal iznimno je vrijedan stručni priručnik koji može poslužiti praktičarima različitih obrazovanja kao izvor temeljnih informacija o trgovanju ljudima te kao skup smjernica za vođenje razgovora te osiguravanje prvih oblika pomoći i zaštite žrtvama trgovanja ljudima.''

Prof. dr. sc. Irma Kovčo Vukadin
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

PROTECT je dvogodišnji transnacionalni projekt kojeg Hrvatski Crveni križ kao partner provodi u suradnji s Britanskim Crvenim križem te s pridruženim partnerima, Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske i Međunarodnim centrom za razvoj migracijskih politika (ICMPD) iz Beča. Projekt sufinanciraju Fond Europske unije za Prevenciju i borbu protiv kriminala (ISEC 2013) i Ured za udruge Vlade RH.

Galerija: