Tečajevi za predavače prve pomoći

Osposobljavanje predavača/instruktora prve pomoći - Prijave u tijeku

Usavršavanje i provjera stručne osposobljenosti - predavača instruktora prve pomoći - Prijave u tijeku