COMMO projekt - Mobilizacija zajednice u Sisačko-moslavačkoj i Osječko-baranjskoj županiji

Privatna neprofitna Zaklada UniCredit Foundation pokrenula je u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem projekt razvoja lokalne zajednice u Sisačko-moslavačkoj i Osječko-baranjskoj županiji. Provedba projekta pod nazivom COMMO (eng. community mobilization) započela je 1. srpnja 2010. godine, a završila 31. kolovoza 2012. godine.

Tri glavne komponente projekta bile su:

• ekonomska integracija lokalne zajednice kroz obuku i razvoj poljoprivrede,
• psihosocijalna i pravna pomoć za najranjivije skupine putem mobilnih jedinica i pomoći u kući,
• edukacija i djelovanje u zajednici.

Svrha projekta bila je podržati društveno-ekonomski razvoj Sisačko-moslavačke i Osječko-baranjske županije te pridonijeti procesima socijalnog uključivanja unutar lokalne zajednice. Specifični ciljevi bili su: smanjiti ranjivost marginaliziranih grupa (žene, dugotrajno nezaposlene i starije osobe), te pridonijeti njihovoj društvenoj i profesionalnoj integraciji; pružiti psiho-socijalnu podršku ranjivim skupinama; te promicati i jačati dobrovoljni rad kao oruđe za sudjelovanje i socijalnu uključenost.

Integrirani pristup, koji uključuje širok izbor aktivnosti i skupine korisnika raznolikih potreba, podrazumijeva promicanje sudjelovanja svih članova zajednice i razvoj vještina i resursa već dostupnih na lokalnoj razini.