Literatura i publikacije

Na slijedećem popisu možete pronaći popis knjiga i priručnika koje preporučamo za korištenje u radu s mladima, pripremi predavanja, osmišljavanju radionica ili korištenju mnogobrojnih radionica sadržanih u priručnicima. Uz to možete pronaći i popis edukativnih materijala namijenjenih djeci i mladima u izdanju Hrvatskog Crvenog križa.

PRIRUČNICI:

 

Borić Jeđud, I., Kordić, I., Znika Prgić, J. (2015). Menadžment volontera - priručnik za vođenje volontera i volonterskih programa. Volonterski centar Zagreb. Zagreb.

Brander, P. et al. (2004). Kompas - priručnik o odgoju i obrazovanju mladih za ljudska prava. Europski dom Slavonski Brod. Slavonski Brod.

Brlas, S. (2013.). Terminološki opisni rječnik ovisnosti. Lions club international- Lions club Slatina. Virovitica.

Ćulum, B., Kovačić, M. (2015). Teorija i praksa rada s mladima: prilog razumijevanju rada s mladima u hrvatskom kontekstu. Mreža mladih Hrvatske. Zagreb.

Ćulum, B., Forčić, G., Šehić Relić, L. (2007.). Kako ih pronaći? Kako ih zadržati?- smjernice za rad s vlonterima. Smart. Rijeka.


Dodig, D., Mihić, I. (2015.). Volontiranje s ranjivim skupinama. Hrvatski Crveni križ. Zagreb.


Flowers, N. (2007). Kompasito - priručnik o odgoju i obrazovanju djece za ljudska prava. Europski dom Slavonski Brod. Slavonski Brod.


Gasser, J.(2004.). Istraživanje humanitarnog prava. Međunarodni Odbor Crvenog križa. Zagreb.


Maleš, D., Stričević, I. (2003). Mi poznajemo i živimo svoja prava - priručnik za odgoj i obrazovanje o pravima djeteta u osnovnoj školi. Školska knjiga. Zagreb.


Maleš, D., Matijević, M., Spajić-Vrkaš, V., Stričević, I. (2004). Poučavati prava i slobode. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb.


Maleš, D., Milanović, M., Stričević I. (2003). Živjeti i učiti prava - Odgoj za ljudska prava u sustavu predškolskog odgoja. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb.

McTavish, S. (2013.). Životne vještine za tinejdžere. Naklada Kosinj. Zagreb.

Sedlić, B. (2000.), Svi različiti, svi jednaki (obrazovni paket), Europski klub Slavonski Brod, Slavonski Brod.


(2000.) Ženevske konvencije za zaštitu žrtava rata iz 1949. i Dopunski protokoli. Odjel za promidžbu i suradnju Međunarodnog Odbora Crvenog križa. Zagreb.


(2001.) Humane vrednote - odgoj za humanost. Hrvatski Crveni križ. Zagreb.

(2003.) Global lines- a citizenship teaching resource for secondary schools, British Red Cross.

(2005) Guidelines: Youth policy and strategy, A step by step approach, Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.


(2009.) Youth as Agents of Bihevioural Change toolkit - YABC. Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Ženeva.

(2015.) Nauči živjeti s opasnošću od mina, Hrvatski Crveni križ, Zagreb.

 

PUBLIKACIJE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA:


ABCrveni križ - Ženevske konvencije
ABCrveni križ - za početnike
ABCrveni križ - sjećanje na Solferino
ABCrveni križ - kako postati COOL
Pomozi medi Jurici - na putu do škole
Pomozi medi Jurici - proljetno čišćenje dvorišta
Savjeti mede Jurice - bojanka za usvajanje zdravih navika i učenje osnova prve pomoći