Kontakti

Telefon: +385 1 4655 814 (kućni 107 ili 138)
Telefaks: +385 1 4655 365
e-mail: hck-info@hck.hr