Linkovi

Međunarodni odbor Crvenog križa

Family Links Website

Službe traženja nacionalnih društava Crvenog križa

Međunarodna Služba traženja, Arolsen, SR Njemačka

Uprava za zatočene i nestale Ministarstva branitelja