Zajedničke akcije Hrvatskog Crvenog križa u 2015. godini

1.    Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca - 8. svibnja
2.    Tjedan Crvenog križa od 8. do 15. svibnja
3.    19. natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa
        - školska /općinska/gradska natjecanja (14.3.), međužupanijska natjecanja (18.4.) i državno natjecanje (9.5.)
4.    Svjetski dan prve pomoći - 12. rujna (druga subota u rujnu)
5.    Tjedan borbe protiv tuberkuloze od 14. do 21. rujna
6.    9. Nacionalno natjecanje Službe spašavanja života na vodi Hrvatskog Crvenog križa - rujan
7.    43. sabirna akcija “Solidarnost na djelu” – 15. listopada
8.    Dan dobrovoljnih davatelja krvi - 25. listopada
9.    Tjedan solidarnosti od 8. do 15. prosinca
10.  Mjesec borbe protiv alkoholizma, nikotinizma i ovisnosti o drogama od 15. studenog do 15.   prosinca
11.  Uključivanje u aktivnosti i obilježavanje prigodnih datuma drugih organizacija s ciljevima sličnim
       zadaćama Hrvatskog Crvenog križa: (Međunarodni dan civilne zaštite i dan civilne zaštite RH - 1.
       ožujka, Svjetski dan zdravlja - 7. travnja, Dan planeta Zemlje - 22. travnja, Svjetski dan darivatelja
       krvi - 14. lipnja, Svjetski dan izbjeglica - 20. lipnja, Svjetski dan borbe protiv zlouporabe droga –
       26. lipnja, Međunarodni dan mladih - 12. kolovoza, Svjetski dan humanosti - 19. kolovoza,
       Međunarodni dan nestalih osoba - 30. kolovoza, Međunarodni dan starijih osoba - 1. listopada,
       Svjetski dan smanjenja rizika od katastrofa - 13. listopada, Europski dan suzbijanja trgovanja
       ljudima - 18. listopada, Dan borbe protiv AIDS-a - 1. prosinca, Međunarodni dan volontera - 5.
       prosinca i dr.).
12.  Ostale akcije koje zbog izvanrednih potreba utvrdi Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa.

Godine 2015. obilježava se 50 godina od usvajanja sedam temeljnih načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca – humanost, nepristranost, neutralnost, neovisnost, dragovoljnost, jedinstvo i univerzalnost. Temeljna načela, koja su na snazi i danas i na kojima se zasniva djelovanje Pokreta, unesena su u Statut Međunarodnog pokreta na XX. Međunarodnoj konferenciji Crvenog križa održanoj u Beču 1965. godine.