Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca

Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (Međunarodna federacija), sastavnica je Pokreta i međunarodni je savez nacionalnih društava priznatih od Međunarodnog odbora Crvenog križa.

Međunarodna federacija utemeljena je 1919. godine pod imenom "Liga društava Crvenog križa" i to je ime nosila do 1991. godine. Sjedište Međunarodne federacije je u Ženevi.

Međunarodna federacija temeljem svog Ustava ima tri tijela: Glavnu skupštinu, Izvršni odbor, Financijsko povjerenstvo i tri pojedinačne funkcije - predsjednika, potpredsjednike i glavnog tajnika.

Misija Međunarodne federacije je poboljšati život ugroženih mobilizacijom snage humanosti. Rad Međunarodne federacije usmjeren je na četiri osnovna područja djelovanja: