Odluka

Službenikom za informiranje određuje se Kata Vlahov Munda, dipl. iur., stručna suradnica u Službi pravnih i općih poslova, ljudskih potencijala te koordinaciju rada društava.

Zamjenica službenice za informiranje je Katarina Zorić, glasnogovornica u Uredu izvršnog predsjednika.

Kontakt

 

Zahtjev za pravo na pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama ZPPI

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

 

Izvješće za 2016. - .pdf / .csv

Izvješće za 2015.

Izvješće za 2014.