Uvod

Hrvatski Crveni križ, Nacionalno društvo Crvenog križa Republike Hrvatske, u skladu sa svojim humanitarnim mandatom i osnovnim načelima, provodi programe pomoći i zaštite tražitelja međunarodne zaštite, azilanata, osoba pod supsidijarnom zaštitom i drugim migrantima u potrebi, u suradnji i uz podršku Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) i Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR), te drugih nadležnih institucija i udruga civilnog društva.

Osnovu za rad Crvenog križa s tražiteljima međunarodne zaštite, azilantima, osobama pod supsidijarnom zaštitom i migrantima u potrebi donose osnovna načela Pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i Migracijska politika Međunarodne federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Zaposlenici i volonteri Hrvatskog Crvenog križa pomažu azilantima i osobama pod supsidijarnom zaštitom tijekom procesa integracije u društvo, pri upoznavanju lokalne zajednice, ostvarivanju prava i pronalaženju zaposlenja.

Kao članica Međunarodne federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Hrvatski Crveni križ naglašava važnost osiguravanju pristupa i pružanju humanitarne pomoći svim ranjivim skupinama migranata, bez obzira na njihov status, poštujući njihovo dostojanstvo i pravo na različitost, te potičući njihovo socijalno uključivanje i integraciju u društvo.

Od 2004. godine do kraja lipnja 2015. godine, azil u Republici Hrvatskoj zatražilo je oko 5.000 osoba. Azil ili supsidijarna zaštita odobrena je za 164 osobe.