Izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa

Izvršnog predsjednika Hrvatskog Crvenog križa imenuje Glavni odbor na mandatno razdoblje od četiri godine. Po isteku mandata može biti ponovno imenovan, a funkciju obnaša profesionalno. Izvršni predsjednik zastupa i potpisuje Hrvatski Crveni križ, naredbodavac je i rukovodi središnjom stručnom službom Hrvatskog Crvenog križa. Izvršni predsjednik zamjenjuje u slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika i potpredsjednike, sa svim ovlastima.

Na sjednici Glavnog odbora održanoj 12. prosinca 2013. godine za izvršnog predsjednika Hrvatskog Crvenog križa imenovan je Robert Markt, dipl. oec. koji tu dužnost obnaša od 1. siječnja 2014. godine.