Predsjednik Hrvatskog Crvenog križa

Funkcija predsjednika Hrvatskog Crvenog križa počasna je i dobrovoljna funkcija. Predsjednik se bira iz redova zastupnika Skupštine na mandatno razdoblje od četiri godine i može biti ponovno biran. Predsjednik predstavlja Hrvatski Crveni križ, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Glavnog odbora i obavlja i druge poslove koje mu povjere Skupština i Glavni odbor. Predsjednik Hrvatskog Crvenog križa predsjednik je Skupštine i Glavnog odbora, a funkciju obavlja volonterski.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika zamjenjuje jedan od potpredsjednika sa svim ovlastima.

Na izborno-konstitutivnoj Skupštini Hrvatskog Crvenog križa 21. saziva, održanoj 27. ožujka 2013. godine izabrani su predsjednik i dva potpredsjednika.

Predsjednik

Predsjednik Hrvatskog Crvenog križa je prim. dr. Josip Jelić, počasni član Hrvatskog Crvenog križa, član Glavnog odbora u dva mandata, predsjednik Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod, aktivni član Crvenog križa punih četrdeset godina, posebno na područjima prve pomoći i dobrovoljnog davanja krvi.

Potpredsjednici

Potpredsjednici Hrvatskog Crvenog križa su: Franjo Gregurić i Josipa Rimac.