Psihosocijalna podrška

Program psihosocijalne podrške Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (IFRC) nastao je početkom 1990-ih godina. Tada je velik broj nacionalnih društava posvetio veću pažnju činjenici da nesreće, osim fizičkih, dovode i do psihičkih posljedica te da samo pružanje smještaja, hrane i medicinske skrbi nije dovoljno. Stoga je Međunarodna federacija 1991. godine pokrenula program psihosocijalne podrške unutar Službe za zaštitu zdravlja.

Hrvatski Crveni križ je aktivni član Europske mreže Crvenog križa i Crvenog polumjeseca za psihosocijalnu podršku te već 10 godina surađuje s Referentnim centrom za psihosocijalnu podršku.

Psihosocijalna podrška obuhvaća pristup žrtvama nasilja ili velikih nesreća i katastrofa kojime se potiče otpornost pojedinaca i zajednice. Cilj psihosocijalne podrške je olakšati povratak u normalni svakodnevni život i spriječiti posljedice potencijalno traumatičnih događaja.

Termin "psihosocijalni" odnosi se na blisku povezanost individualnih i kolektivnih aspekata društva. Psihološki učinci su uzrokovani nizom iskustava koji utječu na emocije, ponašanje, misli, pamćenje i učenje pojedinca. Oni u velikoj mjeri ovise o percepciji i značenju koje im pojedinac pripisuje. Socijalni učinci su zajednička iskustva iz traumatičnog događaja koja djeluju na odnos među ljudima; ne samo zbog samog događaja, nego i zbog gubitka, separacije i smrti. Socijalni učinci uključuju i ekonomsku i političku dimenziju (npr. kod prirodnih  katastrofa ili oružanih sukoba).

Većina nacionalnih društva je započela s provođenjem psihosocijalnih programa kroz djelovanje u velikim nesrećama i katastrofama, no te aktivnosti su sastavni dio većine programa nacionalnih društava.

U Hrvatskom Crvenom križu psihosocijalna podrška već je niz godina dio zdravstvenih programa, socijalnih programa te programa rada s tražiteljima azila i migrantima. Sustavnu edukaciju Hrvatski Crveni križ je započeo 2010. godine unutar pripreme za djelovanje u velikim nesrećama i katastrofama te su održani treninzi za trenere u tom području. S vremenom se uvidjela potreba za širenjem tih aktivnosti i na rad s tražiteljima azila i migrantima, kao i ovisnicima o drogama u sklopu programa smanjenja šteta od zlouporabe droga.

Gradski i županijski interventni timovi za djelovanje u katastrofama prolaze edukaciju iz osnovne psihosocijalne podrške. Zainteresirani volonteri, članovi i zaposlenici društava Hrvatskog Crvenog križa prolaze naprednu edukaciju iz psihosocijalne podrške. Obzirom da je psihosocijalna podrška sastavni dio većine programa kojima se bavi Hrvatski Crveni križ, a pogotovo zdravstvenih programa, u budućnosti nas očekuju još mnoge korisne i zanimljive edukacije iz tog područja.