Igrališta za djecu bez mina

Na poticaj ravnatelja društava Hrvatskog Crvenog križa nastaju različiti prijedlozi u radu kao samostalni ili prateći događaji za javnost, koji pridonose širenju sigurnosnih poruka o opasnostima od mina u zajednici. Lakoćom pripreme i postava tako nastali lokalni projekti izazivaju veliko zanimanje djece i odraslih (primjerice izložbe likovnih radova, dječji igrokazi, kazališne predstave, sportska natjecanja i sl.).

Originalna zamisao lokalnog projekta izgradnje igrališta za djecu nastala je na poticaj Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci 2000. godine i je ubrzo proširena na ostala područja Hrvatske koja se nalaze u blizini minski sumnjivih područja. Dosad je izgrađeno ukupno 86 igrališta, od čega je 51 igralište izgrađeno na području rada Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci, dok je preostalih 35 igrališta izgrađena na području rada društava Hrvatskog Crvenog križa: Beli Manastir, Benkovac, Biograd na Moru, Darda, Donji Miholjac, Drniš, Dvor, Glina, Gospić, Gračac, Knin, Nova Gradiška, Novska, Obrovac, Ogulin, Otočac, Pakrac, Petrinja, Požega, Sinj, Sisak, Slatina, Slavonski Brod, Slunj, Solin, Topusko, Valpovo, Vojnić, Vrlika i Županja.

Sva igrališta izgrađena su uz pomoć novčanih sredstava Hrvatskog Crvenog križa i drugih donatora kao što su Vlada Japana, Zagrebačka banka, Coca-Cola, McDonalds, prijateljski gradovi i privatne osobe iz inozemstva. Izgradnjom igrališta želi se spriječiti stradanje djece koja žive u blizini minski sumnjivih površina i stvoriti sigurna mjesta za njihovu igru te osigurati bolje uvjete života za sve stanovnike u okruženju jedne zajednice.

Galerija: