Usavršavanje i provjera stručne osposobljenosti predavača - instruktora prve pomoći

USAVRŠAVANJE I PROVJERA STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI (OBNOVE DOZVOLE)
predavača i ovlaštenih ispitivača iz nastavnog predmeta
"Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenima u prometnoj nesreći"

Tečaj je namijenjen doktorima medicine, koji su stekli uvjete za pristupanje tečaju usavršavanja i provjere stručne osposobljenosti za predavače i ovlaštene ispitivače iz nastavnog predmeta "Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenima u prometnoj nesreći".

Doktor medicine s dozvolom predavača prve pomoći i/ili ovlaštenog ispitivača stječe uvjete za obnovu dozvole ako je u četverogodišnjem/dvogodišnjem razdoblju od dobivanja dozvole do trenutka pristupanju tečaju obnove dozvole:

Tečaj obnove dozvole predavača i ovlaštenog ispitivača provodi se na temelju:

Nakon obveznog pohađanja tečaja i uspješno položenog ispita, Hrvatski Crveni križ izdaje polazniku tečaja Potvrdu o položenom ispitu provjere stručne osposobljenosti predavača i ovlaštenog ispitivača iz nastavnog predmeta "Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenima u prometnoj nesreći".

Postupak prijave

Prijavni list

Okvirni program tečaja

Upute o uplati cijene tečaja

Kontakti