Prevencija ovisnosti

Hrvatski Crveni križ kontinuirano radi na informiranju i educiranju građana o bolestima ovisnosti, posebno o štetnosti droga. Građanima su dostupne informativne brošure i letci.

Za zainteresirane grupe organiziraju se edukativna predavanja "Droge i prevencija" namijenjena učenicima sedmih i osmih razreda osnovnih škola, učenicima srednjih škola, roditeljima i zaposlenicima u prosvjeti (nastavnici, učitelji i profesori).