Kontakti

Telefon: +385 1 4655 814
e-mail: djelovanje-u-kriznim-situacijama@hck.hr
 

Marinko Metličić (kućni 104)
e-mail: marinko.metlicic@hck.hr

Ead Bečirević (kućni 118)
e-mail: ead.becirevic@hck.hr

Ivan Usmiani (kućni 212)
e-mail: ivica.usmiani@hck.hr