Leci, brošure

 "Pomoć i zaštita žrtava trgovanja ljudima – Priručnik za pomagače"

"Zaštita izbjeglica i ranjivih skupina migranata" - Priručnik za edukatore

Brošura "Hrvatski Crveni križ 2012"

Letak "Hrvatski Crveni križ"

Hrvatski Crveni križ u 2012. godini                       Croatian Red Cross in 2012
Hrvatski Crveni križ u 2011. godini
Hrvatski Crveni križ u 2010. godini
Hrvatski Crveni križ u 2009. godini
Hrvatski Crveni križ u 2007. godini
Hrvatski Crveni križ u 2005. godini