Paketi higijene

 Hrvatski Crveni križ pokrenuo je postupak nabave paketa higijene:

    Obavijest o objavi
    Dokumentacija za nadmetanje