Hrvatski Crveni križ

Prikupljanje financijskih sredstava

Hrvatski Crveni križ pokreće, organizira i provodi redovne i izvanredne akcije solidarnosti kojima se prikuplja pomoć osobama u potrebi, kao i žrtvama katastrofa i izvanrednih situacija.

Jedna od najvećih akcija koju Hrvatski Crveni križ provodi od 1973. godine je sabirna akcija „Solidarnost na djelu“. Tradicionalno je u listopadu provode sva društva Hrvatskog Crvenog križa. U akciji se prikupljaju odjeća, obuća, hrana, novac i druga materijalna dobra. U prosjeku u akciji sudjeluje oko 25.000 volontera. Prikupljena dobra društva Hrvatskog Crvenog križa podijele osobama u potrebi na svome području, a prema mogućnostima solidarno pomažu i drugim društvima Crvenog križa.

Zalihe materijalnih dobara prikupljene u akciji Solidarnost na djelu, 1991. godine omogućile su zbrinjavanje prvih prognanika i izbjeglica.

Iz društva primatelja pomoći, Hrvatski Crveni križ razvio se u nacionalno društvo koje je i donator. U suradnji s Međunarodnom federacijom društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Međunarodnim odborom Crvenog križa i nacionalnim društvima Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Hrvatski Crveni križ prikuplja pomoć i osiguravanjem materijalnih, novčanih i ljudskih resursa sudjeluje u akcijama međunarodne pomoći i solidarnosti.


Kako se prikuplja i distribuira pomoć za ljude u potrebi u drugim zemljama?

Direktna pomoć – kad jedno nacionalno društvo Crvenog križa ili Crvenog polumjeseca (kao što je Hrvatski Crveni križ) upućuje pomoć pogođenom nacionalnom društvu Crvenog križa ili Crvenog polumjeseca.
Hrvatski Crveni križ je pomoć u takvom obliku uputio preko nacionalnih društava Crvenog križa stradalima u poplavama u Rumunjskoj i Bugarskoj odnosno u potresu u Italiji. Pomoć može biti u dobrima kao što su pokrivači, posteljina i slično, ili novčana kao u slučaju potresa u Italiji.

Preko Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (IFRC) odnosno Međunarodnog odbora Crvenog križa (ICRC) koji pokreću ŽURNI APEL za pomoć, formiraju svoju delegaciju u pogođenom području i koordiniraju pomoć nacionalnih društava Crvenog križa ili Crvenog polumjeseca – donatora.
Žurni apel pokreće se u velikim katastrofama kad pogođeno nacionalno društvo Crvenog križa ili Crvenog polumjeseca nema dostatne kapacitete za odgovor pa traži i prima pomoć.

Zašto se upućuje pomoć u dobrima u pogođena područja preko Međunarodnog Crvenog križa?

Pomoć u dobrima preko Međunarodnog Crvenog križa upućuje se kao odgovor na žurni apel, koji točno definira područja djelovanja, broj ljudi u potrebi i dobra potrebna za realizaciju apela. Ta dobra se upućuju kao odgovor na apel i donatori se brinu za prijevoz i sve ostale troškove.
Hrvatski Crveni križ je takvu vrstu pomoći uputio stradalima od potresa u Kini (750 obiteljskih šatora) i stradalima u ciklonu Nargis u Mijanmaru (5.500 obiteljskih kuhinjskih setova). U ovim navedenim slučajevima, u organizaciji i pokrivanju troškova transporta pomogli su Njemački i Austrijski Crveni križ.

Kad se i zašto se upućuje novčana pomoć, a ne pomoć u dobrima u pogođena područja preko Međunarodnog Crvenog križa?

U nekim situacijama, kad u zemlji pogođenoj katastrofom ili u neposrednom okruženju tržište dobro funkcionira i potrebna dobra za provođenje operacije se mogu lako nabaviti, IFRC ili ICRC apelira na donatore da pomognu što više novčano.
Direktna novčana pomoć je iz nekoliko razloga najučinkovitija u ovakvim situacijama. Neki od razloga su izbjegavanje velikih transportnih troškova, roba koja se nabavlja poznata je korisnicima, a lokalnom nabavom potiče se brži oporavak i razvoj tržišta u pogođenim područjima.

Kakva može biti novčana pomoć upućena u pogođena područja preko Međunarodnog Crvenog križa?

Upućena novčana pomoć može biti specificirana ili nespecificirana.

Specificirana (ciljana, namjenska) pomoć je kad se donator odlučuje za točno određeni dio operacije (npr. zdravstvene aktivnosti) i traži da se poklonjeni novac troši isključivo za tu namjenu. U skladu s izborom aktivnosti i izvješćivanje IFRC-a ili ICRC-a prema donatoru je specifično i pokriva točno izabrana područja. Hrvatski Crveni križ je na taj način sudjelovao u izgradnji škole u potresom pogođenom Iranu u gradu Bamu.

Nespecificirana pomoć je pomoć koja se daje bez određenih zahtjeva i omogućava voditelju operacije (IFRC ili ICRC) da sredstva koristi na, u tom trenutku, najpotrebniji način.
Takav način pomaganja je nužan jer izvanredne situacije traže mogućnost donošenja odluka na licu mjesta i u skladu s trenutnim potrebama.
Ono što je u nekom trenutku nužno, kao na primjer medicinska pomoć, hrana i voda, već sutra može postati aktivnost od manjeg značaja naspram rješavanju nekih drugih problema (obnova, izgradnja i sl.).

Kako se donatori izvješćuju o djelovanju u pogođenim područjima?

Kako bi operacije bile što učinkovitije i financijski odgovornije prema donatorima, IFRC ima urede u pet zona u svijetu.
Sva izvješća o operaciji, kako operacijska tako i financijska, dostupna su svima na stranicama IFRC-a na www.ifrc.org odnosno ICRC-a na www.icrc.org
Hrvatski Crveni križ je zadovoljan izvješćivanjem IFRC-a koje je vrlo transparentno s obzirom na okolnosti u kojima se operacije događaju.
Hrvatski Crveni križ s punim povjerenjem prikupljena sredstva na bilo koji od gore navedenih načina upućuje IFRC-u odnosno ICRC-u znajući da će se trošiti s maksimalnom pažnjom i uvijek u cilju pomoći najpotrebitijima i umanjenja posljedica katastrofa.
Učinkovito trošenje novaca osiguravaju i visoko educirani i motivirani zaposlenici i volonteri Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca koji sudjeluju u svim operacijama pomoći.


 


Adresar

Društvo Crvenog križa Bjelovarsko-bilogorske županije


Adresa: V. Nazora 13/1
Poštanski broj: 43 280
Ravnateljica: Melita Lozina
Telefon: 043 531 156
Fax: 043 531 156
E-mail: ckgaresnica@gmail.com
Gradovi i općine - više

Kontakti

Hrvatski Crveni križ,
Ulica Crvenog križa 14, P.P.93 10 001 Zagreb


Tel: +385 1 4655 814 ili +385 1 4655 813
Fax: +385 1 4655 365
E-mail: redcross@hck.hr
OIB: 72527253659

Pišite nam

© Hrvatski Crveni križ 2019. Sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Pošalji prijatelju