Hrvatski Crveni križ

Odnosi s javnošću

U odnosima s javnošću promiču se djelatnosti i postignuća Nacionalnog društva Hrvatskog Crvenog križa, populariziraju se temeljna načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, a građani se potiču na humanitarni rad i pomoć ljudima u potrebi.

Obraćamo se:

  • volonterima - da se ohrabre i potiču na volonterski rad u skladu s načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca,
  • korisnicima pomoći - da se ohrabre ljudi u potrebi da vjeruju i koriste HCK,
  • donatorima - da se privuku financijski izvori,
  • državnoj/lokalnoj vlasti - da se potakne poštovanje i potpora našim aktivnostima,
  • nevladinim udrugama - da se unaprijedi suradnja i koordinacija određenih zajedničkih programa i aktivnosti,
  • široj javnosti – da se poboljša razumijevanje i potpora našim aktivnostima, humanitarnim potrebama, prikupljanju i distribuciji pomoći.

Suradnja s medijima

Suradnja s redakcijama medijskih kuća (televizija, radio i tisak) je kontinuirana. Predstavnici medija sudjeluju u humanitarnim događanjima i tradicionalnim akcijama HCK i doprinose uspjehu akcija.
Pripremaju se priopćenja za javnost, apeli za pomoć, a u svrhu cjelovitog i kvalitetnog obavještavanja javnosti o značajnim događajima i akcijama organiziraju se konferencije za novinare.
Radi promocije pojedinih programa ili posebnih humanitarnih projekata organiziraju se prigodni susreti predstavnika medija i korisnika o kojima skrbi HCK.
Suradnja se ostvaruje i s drugim službama za odnose s javnošću, vladinim i nevladinim udrugama, ministarstvima, tvrtkama i sl. u zemlji kao i svim članicama Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Izdavačka djelatnost

U svrhu obilježavanja tradicionalnih zajedničkih akcija na svim razinama organiziranosti HCK izrađuje se prigodni i raznoliki edukativni i promidžbeni materijal namijenjen promicanju djelatnosti HCK za dobrovoljne davatelje krvi, članove i volontere HCK, suradnike kao i buduće donatore.
Tiskaju se prigodni promidžbeni materijali za obilježavanje tradicionalnih i zajedničkih akcija HCK: doplatne poštanske marke za Tjedan HCK, Tjedan borbe protiv TBC-a i Tjedan solidarnosti; tiskani materijal za Svjetski dan zdravlja, Svjetski dan prve pomoći; leci, plakati, brošure, priručnici, diplome za natjecanja i seminare, zahvalnice za donatore i druge publikacije.
Godišnje izlaze dva do tri broja službenog glasila "Hrvatski Crveni križ" u nakladi po 4 500 primjeraka. U glasilu se objavljuju tekstovi o aktivnostima županijskih, gradskih i općinskih društava HCK, Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, djelovanju u slučaju katastrofa ili elementarnih nepogoda i drugim djelatnostima od značaja za HCK.
Glasilo se dostavlja županijskim, gradskim i općinskim društvima HCK, članovima Glavnog odbora, Nadzornog odbora, humanitarnim udrugama i organizacijama, ministarstvima, medijskim kućama, tvrtkama i poduzećima, donatorima, ustanovama i pojedincima s kojima HCK surađuje.


Adresar

Društvo Crvenog križa Bjelovarsko-bilogorske županije


Adresa: V. Nazora 13/1
Poštanski broj: 43 280
Ravnateljica: Melita Lozina
Telefon: 043 531 156
Fax: 043 531 156
E-mail: ckgaresnica@gmail.com
Gradovi i općine - više

Kontakti

Hrvatski Crveni križ,
Ulica Crvenog križa 14, P.P.93 10 001 Zagreb


Tel: +385 1 4655 814
Fax: +385 1 4655 365
E-mail: redcross@hck.hr
OIB: 72527253659

Pišite nam

© Hrvatski Crveni križ 2020. Sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Pošalji prijatelju