Hrvatski Crveni križ

Uvod

Svrha rada s mladima je razvijanje osjećaja humanosti, tolerancije, suosjećanja i razumijevanja među mladima. Jedna je od zadaća uključiti što veći broj mladih u različite aktivnosti i programe Crvenog križa kako bi im se omogućilo kvalitetnije provođenje slobodnog vremena, stjecanje novih znanja i vještina, izgradnja društvenih mreža i odnosa kao i njihova prirpema za ulazak u svijet odraslih kao ravnopravni pojedinci. Polazište za rad s mladima su sedam temeljnih načela Pokreta Crvenog križa koja mogu poslužiti kao podloga za razvoj zdrave i cjelovite osobnosti. Brojni primjeri dokazuju da su mladi naša najjača pokretačka snaga stoga se radu s mladima pridaje posebna pažnja i trud.

 

Povijest


Podmladak Hrvatskog Crvenog križa (HCK) osnovan je 1922. godine najprije u Zagrebu, a zatim u Splitu, Dubrovniku i Osijeku. Pomoć u organiziranju Crvenog križa u Zagrebu pružio je Američki Crveni križ, koji je tada već imao iskustva u radu s mladima.
Od osnutka 1922. godine pa do danas mladi HCK gotovo neprekidno djeluju. Privremeno je rad mladih bio prekinut tijekom Drugog svjetskog rata i tijekom Domovinskog rata.

 

Zadaće


Rad mladih Hrvatskog Crvenog križa obnovljen je 1995. godine i obuhvaća sljedeće zadaće:


Odgoj za humanost - kod mladih članova razvija se osjećaj solidarnosti i tolerancije, suosjećanje, nepristranost, poštivanje ljudskog bića i života u miru i ljubavi.


Zdravstveni odgoj - rad na zdravstvenom obrazovanju mladih - kako postići i zadržati zdravlje, opasnosti i štetnosti za zdravlje, poticanje i osposobljavanje za pružanje prve pomoći i samopomoći.


Razvijanje socijalne svijesti - organizira različite oblike međusobnog pomaganja, razvija odgovorno ponašanje prema sebi i zajednici, razvija komunikacijske vještine, pomaže razvijanju prijateljstva.
Postavljene zadaće postižu se izobrazbom mladih na predavanjima i u radionicama Crvenog križa i provedbom naučenog u praksi uključivanjem u volonterske aktivnosti.

 

Oblici organiziranja


Mladi se udružuju u osnovne organizacije mladih Crvenog križa koje se organiziraju pri školama ili izravno pri društvima Crvenog križa. Član mladih može biti svaka mlada osoba koja želi dio svog slobodnog vremena posvetiti radu Crvenog križa, redovito plaća članarinu i prihvaća načela rada Crvenog križa.

Posebni oblici organiziranja rada mladih


a) Klubovi mladih 


Svrha: korisno organizirati slobodno vrijeme mladih. Osposobiti mlade za provođenje aktivnosti HCK.
Najaktivniji članovi mladih HCK organizirani su izvan obrazovnog sustava u klubovima mladih i/ili u prostorima pri gradskim društvima Crvenog križa (GDCK).
Pravilima rada mladih točno je određena organizacijska struktura klubova mladih HCK.
Voditelji klubova mladih osposobljavaju se na posebnim seminarima. Godine 1999. izrađen je Priručnik za izobrazbu voditelja mladih.

 

b) Terenske jedinice  


Svrha: Osposobiti mlade za aktivno sudjelovanje u pripremama za djelovanje u slučaju katastrofa. Priprema mladih za kasnije sudjelovanje u specijaliziranim ekipama za djelovanje u katastrofama.
Zasad terensku jedinicu imaju gradska društva Crvenog križa Osijek, Rijeka, Zagreb, Ivanić Grad, Vinkovci, Zaprešić i Gospić.

 

Program rada mladih HCK


Program rada mladih HCK utvrđuje svaka organizacija mladih posebno, ovisno o potrebama sredine u kojoj djeluje. Svako osnovno društvo mladih HCK utvrdit će tko su najugroženiji članovi zajednice, s kojim se problemima suočavaju i na koji će ih način riješiti. Svaka vrsta aktivnosti može imati mnogo sadržaja i više oblika rada.

 

Kako postati volonter?

Postati volonter vrlo je jednostavno. Potrebno je samo javiti se u Vama najbliže Gradsko društvo Crvenog križa i informirati se o aktivnostima koje ono provodi. Adresar svih društava možete pronaći na našoj početnoj stranici.

 


Prijedlog programa rada mladih HCK

 

Pravila rada mladih HCK

 


 


Adresar

Društvo Crvenog križa Bjelovarsko-bilogorske županije


Adresa: V. Nazora 13/1
Poštanski broj: 43 280
Ravnateljica: Melita Lozina
Telefon: 043 531 156
Fax: 043 531 156
E-mail: ckgaresnica@gmail.com
Gradovi i općine - više

Kontakti

Hrvatski Crveni križ,
Ulica Crvenog križa 14, P.P.93 10 001 Zagreb


Tel: +385 1 4655 814 ili +385 1 4655 813
Fax: +385 1 4655 365
E-mail: redcross@hck.hr
OIB: 72527253659

Pišite nam

© Hrvatski Crveni križ 2019. Sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Pošalji prijatelju