Hrvatski Crveni križ

Osposobljavanje predavača/instruktora prve pomoći

OSPOSOBLJAVANJE
doktora medicine za predavače nastavnog predmeta
"Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenima u prometnoj nesreći"

Tečaj je namijenjen doktorima medicine, a Hrvatski Crveni križ ga provodi na temelju Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/2008) i Pravilnika o sadržaju programa osposobljavanja predavača iz predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenima u prometnoj nesreći, provođenju ispita za predavača, sastavu ispitnog povjerenstva i obrascu potvrde o položenom ispitu (NN 78/2009).

Nakon obveznog pohađanja tečaja u trajanju od propisanih 13 nastavnih sati i uspješno položenog ispita, Hrvatski Crveni križ izdaje polazniku tečaja Potvrdu o položenom ispitu za predavača nastavnog predmeta "Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenima u prometnoj nesreći".

Za izdavanje Dozvole predavača treba se osobno obratiti u:
Ministarstvo zdravlja
Uprava za zdravstvenu zaštitu
Ksaver 200 a, 10 000 Zagreb
sa Zahtjevom za izdavanje navedene Dozvole.

Zahtjevu je potrebno priložiti:

  • presliku Potvrde o položenom ispitu za predavača nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenima u prometnoj nesreći, dobivenu u Hrvatskom Crvenom križu i
  • presliku osobne iskaznice.

Postupak prijave

Prijavni list

Okvirni program tečaja

Upute za pripremu kandidata za tečaj

Upute o uplati cijene tečaja

Kontakti
 


Adresar

Društvo Crvenog križa Bjelovarsko-bilogorske županije


Adresa: V. Nazora 13/1
Poštanski broj: 43 280
Ravnateljica: Melita Lozina
Telefon: 043 531 156
Fax: 043 531 156
E-mail: ckgaresnica@gmail.com
Gradovi i općine - više

Kontakti

Hrvatski Crveni križ,
Ulica Crvenog križa 14, P.P.93 10 001 Zagreb


Tel: +385 1 4655 814 ili +385 1 4655 813
Fax: +385 1 4655 365
E-mail: redcross@hck.hr
OIB: 72527253659

Pišite nam

© Hrvatski Crveni križ 2019. Sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Pošalji prijatelju