Hrvatski Crveni križ

Humanitarni odgoj

Humanitarni odgoj se provodi u okviru kurikuluma Građanskog odgoja i obrazovanja.

Svrha: razvijati kod djece osjećaje humanosti, tolerancije, suosjećanja i odgovornosti za sebe i zajednicu, upoznati učenike s humanitarnim organizacijama i humanitarnim aktivnostima te razvijati svijest o potrebi zdravog načina života.

 

Sastoji se od nekoliko manjih programa:


• Humane vrednote - odgoj za humanost
• Istraživanje humanitarnog prava
• Prevencija trgovanja ljudima


Humane vrednote - odgoj za humanost


Cilj: usvajanje životnih vještina (donošenje odluka; razvijanje vještina komunikacije, planiranja i tolerancije; odupiranje lošim nagovorima; razumijevanje potreba - vlastitih i zajednice itd.).

Program se sastoji od tri dijela:
• odgoj za humanost koji se temelji na poimanju važnosti humanih osjećaja i djelovanja te ohrabrivanje takvih osjećaja i djelovanja;
• zdravstveni odgoj je odgoj za zdravi život, daje spoznaje iz osnova zdravstvene izobrazbe, te kako postići visoki stupanj zdravlja za sebe i svoju zajednicu;
• razvoj socijalne svijesti obuhvaća interpersonalno, interkulturalno razumijevanje i komunikaciju, njegovanje tolerancije, suosjećanja i odgovornosti za sebe i zajednicu.

Probna provedba programa započela je 1998. godine u odabranim školama na području Rijeke i Županje, te Istarske, Zagrebačke i Brodsko-posavske županije. Prva procjena rezultata primjene programa pokazala je veliki interes i učenika i učitelja. Rezultati procjene korišteni su za poboljšanje i daljnje razvijanje programa i izradu priručnika za učitelje.

Priručnik je namijenjen prvenstveno učiteljima u osnovnim i srednjim školama, ali ga mogu koristiti u cijelosti ili pojedine dijelove i drugi naši suradnici, a posebno voditelji klubova mladih Crvenog križa. U izradi priručnika korišteni su materijali iz raznih priručnika, a dio materijala su vježbe osmišljene na seminarima Crvenog križa. Cjelokupan rad na priručniku dobrovoljan je prilog školskih pedagoga, psihologa, učitelja, stručnih savjetnika i suradnika Crvenog križa.

 

Istraživanje humanitarnog prava


Istraživanje humanitarnog prava - pravo i dužnost građana u civilnom društvu
Cilj: upoznavanje s međunarodnim humanitarnim pravom - uklopiti u obrazovne sustave svih zemalja u svijetu.
U situacijama snažnih društvenih i političkih napetosti kakve su, primjerice, one nakon sukoba ili one društvene obnove, stečeno znanje iz programa "Istraživanje humanitarnog prava" može imati neizravan mirotvorni učinak.

Program se provodi u suradnji s Međunarodnim odborom Crvenog križa i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta.

Što je Istraživanje humanitarnog prava?
Istraživanje humanitarnog prava je paket obrazovnih materijala za predavače koji rade s mladima. Obrazovni materijali zasnivaju se na povijesnim i suvremenim situacijama kako bi se pokazao način na koji međunarodno humanitarno pravo nastoji ograničiti razornost rata, posebice kad on pogađa one koji se ne bore; to uključuje civile, djecu, ranjene borce i ratne zarobljenike. Ova pomoćna sredstva otvaraju pred polaznicima pitanja putem niza etičkih istraživanja zajedničkog iskustva oružanog sukoba.

Obrazovni ciljevi
Osnovni cilj Istraživanja humanitarnog prava je pridonijeti oblikovanju odgovornih mladih ljudi spremnih da se pridržavaju, brane i promiču načela poštivanja života i ljudskog dostojanstva. Namijenjen je mladima od 13 do 18 godina.

Najočitiji razlog za uključivanje pitanja međunarodnog humanitarnog prava u obrazovne sustave je porast sukoba i nasilja u svijetu. Također, države stranke Ženevskih konvencija imaju pravnu obvezu poticati najšire moguće proučavanje humanitarnog prava (Ženevske konvencije su najpoznatije od velikog broja međunarodnih ugovora koji čine međunarodno humanitarno pravo). Kao jedan od najšire ratificiranih instrumenata međunarodnog humanitarnog prava, ove se konvencije, zajedno s Općom deklaracijom o ljudskim pravima iz 1948. godine i Konvencijom o pravima djeteta iz 1989. godine mogu promatrati kao sastavni dio temeljnog obrazovanja u 21. stoljeću.
Mladi ljudi koji danas uče o humanitarnom pravu bit će oni koji će odlučivati - vojni zapovjednici, borci, humanitarni djelatnici i civilne žrtve - sutra. Ne možemo očekivati da se humanitarno pravo i načela na kojima se ono zasniva podupiru i šire ako ih vođe i građani ne razumiju. Istraživanje humanitarnog prava stoga je doprinos građanskom obrazovanju na lokalnoj, nacionalnoj i općoj razini.

 

Primjeri radionica


Za teme razvoja humanitarnih osjećaja kod mladih osoba te prevencije sukoba i nasilja postoje još priručnici:

Vidiš li što i ja?

Humane vrednote

Istraživanje humanitarnog prava

 


Adresar

Društvo Crvenog križa Bjelovarsko-bilogorske županije


Adresa: V. Nazora 13/1
Poštanski broj: 43 280
Ravnateljica: Melita Lozina
Telefon: 043 531 156
Fax: 043 531 156
E-mail: ckgaresnica@gmail.com
Gradovi i općine - više

Kontakti

Hrvatski Crveni križ,
Ulica Crvenog križa 14, P.P.93 10 001 Zagreb


Tel: +385 1 4655 814 ili +385 1 4655 813
Fax: +385 1 4655 365
E-mail: redcross@hck.hr
OIB: 72527253659

Pišite nam

© Hrvatski Crveni križ 2019. Sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Pošalji prijatelju