Hrvatski Crveni križ

Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa

Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa ima 23 člana koji su na konstituirajućoj sjednici Skupštine izabrani iz redova zastupnika Skupštine na mandatno razdoblje od četiri godine.

Glavni odbor je izvršno tijelo Skupštine odgovorno za rad Hrvatskog Crvenog križa između sjednica Skupštine. Rješava sva pitanja u tijeku godine u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama Skupštine kao i pravima utvrđena Statutom Hrvatskog Crvenog križa. Glavni odbor sastaje se prema potrebi.

Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa: razmatra i usvaja godišnje programe i financijske planove i brine o njihovu izvršenju; odlučuje o korištenju i raspolaže sredstvima; donosi odluke o zajedničkim akcijama Hrvatskog Crvenog križa, o visini članarine, o osnivanju ustanova i trgovačkih društava; te daje suglasnost na odluku o osnivanju kad je osnivač društvo Crvenog križa; odlučuje o korištenju fondova Hrvatskog Crvenog križa.

Glavni odbor brine o kadrovskoj politici, razmatra aktualna pitanja iz rada pojedinih društava i Hrvatskog Crvenog križa u cjelini, zauzima stavove te donosi preporuke, zaključke, smjernice i upute za rad društava i pravila rada za pojedine djelatnosti. Glavni odbor osniva radna tijela prema potrebi, imenuje Komisiju za priznanja i Etičko povjerenstvo. Glavni odbor donosi normativne akte vezano uz rad središnje Stručne službe Hrvatskog Crvenog križa.

 

Poslovnik o radu Glavnog odbora

Javnost rada

 

Financijska izvješća

Financijsko izvješće HCK I-III 2017.

Financijski izvještaji na datum 31. prosinca 2016. zajedno s izvješćem neovisnog revizora

Financijsko izvješće HCK I-IX 2016.

Financijsko izvješće HCK I-VI 2016.

Financijsko izvješće HCK I-III 2016.

Financijski izvještaji na datum 31. prosinca 2015. zajedno s izvješćem neovisnog revizora

Financijsko izvješće HCK I-IX 2015.

Financijsko izvješće HCK I-VI 2015.

Financijsko izvješće HCK I-III 2015.

 

Sjednice 22. saziva

2. sjednica - 29. lipnja 2017.

1. sjednica - 12. svibnja 2017.

 

Sjednice 21. saziva

22. sjednica - 28. ožujka 2017.

21. sjednica - 13. ožujka 2017.

20. sjednica - 29. studenog 2016.

19. sjednica - 27. rujna 2016.

18. sjednica - 10. svibnja 2016.

17. sjednica - 10. ožujka 2016.

16. sjednica - 2. prosinca 2015.

15. sjednica - 22. listopada 2015.

14. sjednica - 21. rujna 2015.

13. sjednica - 15. lipnja 2015.

12. sjednica - 20. travnja 2015.

11. sjednica - 5. ožujka 2015.

10. sjednica - 4. prosinca 2014. 

 

 

 


Adresar

Društvo Crvenog križa Bjelovarsko-bilogorske županije


Adresa: V. Nazora 13/1
Poštanski broj: 43 280
Ravnateljica: Melita Lozina
Telefon: 043 531 156
Fax: 043 531 156
E-mail: ckgaresnica@gmail.com
Gradovi i općine - više

Kontakti

Hrvatski Crveni križ,
Ulica Crvenog križa 14, P.P.93 10 001 Zagreb


Tel: +385 1 4655 814 ili +385 1 4655 813
Fax: +385 1 4655 365
E-mail: redcross@hck.hr
OIB: 72527253659

Pišite nam

© Hrvatski Crveni križ 2019. Sva prava pridržana.

Izrada web stranica Virtus Dizajn

Pošalji prijatelju